Vakif_Katilim

Esmaül Hüsnadan El Cami zikrinin faydaları...

Esmaül Hüsnadan El Cami zikrinin faydaları...

smaül Hüsna en güzel isimler manasına geliyor. Toplayıp düzenleyen, kıyamet günü hesaba çekmek için mahlukatı toplayan manasına gelen El Cami Esmaül Hüsna içerisinde yer alır. El Cami zikrinin pek çok faziletleri vardır. İşte El Cami İkram ismi şerifinin mana, fazilet ve sırları...

21 Ocak 2021 14:11:01

smaül Hüsna en güzel isimler manasına geliyor. Toplayıp düzenleyen, kıyamet günü hesaba çekmek için mahlukatı toplayan manasına gelen El Cami Esmaül Hüsna içerisinde yer alır. El Cami zikrinin pek çok faziletleri vardır. İşte El Cami İkram ismi şerifinin mana, fazilet ve sırları...

smaül Hüsna en güzel isimler manasına geliyor. Toplayıp düzenleyen, kıyamet günü hesaba çekmek için mahlukatı toplayan manasına gelen El Cami  Esmaül Hüsna içerisinde yer alır. El Cami zikrinin pek çok faziletleri vardır.  İşte El Cami İkram ismi şerifinin mana, fazilet ve sırları...

El-Câmî Esmasının Anlamı Nedir?

El-Câmi': Toplayıp düzenler, kıyamet günü hesaba çekmek için mahlûkatı bir araya toplar.

El-Câmi: Toplayıp düzenleyen, kıyamet günü hesaba çekmek için mahlukatı toplayan.

El-Câmi: İstediğini isteği vakitte istediği mekanda toplayan, kıyamet gününde insanları toplayıp bir araya getiren.

El-Câmi: Kıyamette insanları bir araya toplayan.

El-Câmî ismi Cemea kökünden türemiş bir isimdir. El-Câmî esması anlamı toplamak, bir araya getirmek, birbirine katmak ve yaklaştırmak anlamına gelmektedir. El-Câmî esmasının ıstılah anlamları ise aşağıda sizlere açıklanmıştır.

- Bütün mükemmellikleri vasıf, fiil ve isim olarak kendisinde toplayandır.

- Birbirine benzeyen varlıkları bir araya getirendir. İnsanları yeryüzünde toplamıştır.

- Birbirinden farklı olan varlıkları ise bir araya getirendir. Gökleri, ayı, yıldızları, havayı, bitkiyi, hayvanları bir arada toplayandır.

- Birbirine zıt olan farklı varlıkları bir araya toplayandır. Soğuk ve sıcak, erkek ve dişi, gece ve gündüz, yaş ile kuruyu bir araya getirendir.

- Ruhları ve cesedi bir araya getirendir. Kalpleri ve dostları birleştirendir.

- Bütün mü'minlerin kalplerini birleştirendir.

- Cennette iman edenler ile onların zürriyetlerini birleştirendir.

- Mü'minleri Kuran ile birleştirendir.

El-Câmi Esmasının Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 114

Zikir Günü: Perşembe

Zikir Saati: Müşteri, Sabah gündoğarken, İkindi namazı sonrasında, Ve... Tam gece yarısında; Bu esma-i zikir zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte 'El-Câmi'-'Yâ Câmi' diyerek zikredilir.

El-Câmî Esmasuül Hüsnasının Faziletleri Nelerdir?

Her türlü murad için, bu ismi şerif  günde 114 defa 'Ya Câmi' diyerek zikredilir.

Küsleri barıştırmak için, bu esma-i zikir günde 114 defa 'Ya Câmi' diyerek okunur.

Evini terk edeni geri getirmek için, bu ismi şerif günlük 'Yâ Câmi' diyerek 12996 defa okunur ve arkasından dua edilir.

5 vakit farz namazları sonrasında birşeyi kaybolan ve çalınan bir kimse bu ismi şerifi 'Yâ Câmi' diyerek 114 defa okuyan kimse kaybettiği ve çalınan şey ne ise bulur.

Bu ismi şerifi zikir gününde, zikir saatinde, zikir adedince günde 114 defa 'Yâ Câmi' diyerek zikreden bir kul her kimi isterse etkisi ve tesiri altına alır.

Sevdiklerine ve isteklerine kavuşmak için, bu esma-i zikir 'Yâ Câmi' diyerek günde 114 defa okunmaya devam edilir.

Bu ismi şerifi 'Yâ Câmi' diyerek günde 114 defa zikretmeye devam eden bir kulun dostları artar. Özlem, hasret ayrılık da çekmez.

Kaybettiği eşya, eş, dost, hayvanı kayıplara karışan ya da kaçan, bu ismi şerifi 'Yâ Câmi' diyerek günde 114 defa zikredip sonra ararsa kaybettiği her ne ise onu bulur.

Herhangi birşeyini kaybeden bir kimse, 'Ya câmiun nâsi li yevmin lâ raybe fih, icma ala dalleti' diyerek dua ederse kaybetmiş olduğu her ne ise onu bulur.

Dargın ve küsleri birleştirmek için karı-koca, eş-dost, arkadaş, kadın, erkek, kardeş v.b gibi kimseleri bir araya getirip barıştırmak için, 'Ya Câmi Ya Vedud' diyerek günde 134 defa bu ismi şerif okunur ve arkasından dua edilirse dargın olanlar biraraya gelir barışırlar.

Yaşamında sevgi ve aşk için, bu ismi şerif günde 100 defa 'Ya Câmi Ya Vedud' diyerek okunur ve akabinde dua edilir.

Hastalıklara şifa için, 'Ya Câmi Ya Şafi' diyerek günde 100 defa zikredilir ve arkasından dua edilir.

İlim, bilgi ve zeka için, bu ismi şerif günde 100 defa 'Ya Câmi Ya Alîm' diyerek zikredilmeye devam edilir.

Zengin olmak için, 'Ya Câmi Ya Ganiyy' diyerek bu ismi şerifi günde 100 defa okunur.

Arzu ettiğiniz kişiyi görmek için, bu ismi şerif  'Ya Habir Ya Câmi' diyerek günde 114 defa zikredilir ve hemen arkasından dua edilir.

Rızık ve bolluk için, 'Ya Rezzâk Ya Câmi' diyerek günde 100 defa zikredilmeye devam edilir ve hemen akabinde dua edilir.

- El-Câmî ismi kayıp olan bir eşyayı bulmak, iki kişi arasındaki sevgi ve beraberliğin teminini sağlamak için ''Ya Cami Celle Celalühü'' diyerek toplam 114 kere okunur.

- El Cami ismi devam eden meşru maksatlarına ulaşır.

- Dargın kişileri barıştırmak, veleri terk edenleri geri döndürmek için her gün 12996 kere ''Ya Cami Celle Celalühü'' okunup, dua edilmelidir.

- Çalınan veya kaybolan bir şey için 5 vakit namazdan sonra 114 kere ''Ya Cami Celle Celalühü'' zikrine devam edilir ise çalınan ve kaybolan şey bulur.

- Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil adlı 4 büyük meleğin isimlerinin baş harflerini içerdiği için çok etkilidir.

- Bir şeyini kaybeden kişi ”Ya câmiun nâsi li yevmin lâ raybe fîh, İcma ala dalleti ” diyerek dua eder ise kaybettiği şey bulunur.